Forgasser

  • Forgasser

    Forgasser

    Grafittpulverfunksjoner: Sterk elektrisk og termisk ledningsevne, høy renhet og høy krystallinsk struktur, sterk stabilitet (karbonmolekyler forblir uendret ved høy temperatur) og høy smørlighet.
    Hexi Carbon har mange års erfaring med å produsere grafittmaterialer, som fører til prosesseringsteknologi og overlegen i kostnadsytelsen.